Cookies nám pomáhají při poskytování našich služeb. Využíváním našich služeb s používáním cookies souhlasíte.
Další informace o cookies naleznete na následujícím odkazu. Více informací o cookies...

Prohlášení o ochraně dat

Využívání našich webových stránek je obecně možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje shromažďovány při návštěvě našich webových stránek, zpracováváme je výhradně v souladu s opatřeními obsaženými v nařízení o ochraně osobních údajů (VO (EU) 2016/679, DS-GVO) a federálním zákonem o ochraně dat ze dne 30. července 2017 (BDSG-New), stejně jako Telemedia Act (TMG). Zpracování osobních údajů bude provedeno výhradně v souladu s opatřeními uvedenými v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na použití webových stránek pod adresou www.beko-technologies.cz. Prohlášení o ochraně údajů zadané na propojené webové stránce je rozhodující pro jakýkoli jiný související obsah od jiných poskytovatelů. Nemáme žádný vliv na obsah a prohlášení o ochraně údajů z těchto odkazů.

Odpovědný orgán

Subjekt odpovědný za zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním těchto webových stránek je:

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

Im Taubental 7,

41468 Neuss

 

Úředník pro ochranu údajů

Jmenovali jsme následujícího úředníka pro ochranu údajů:

Pan Dipl.-Inform. Olaf Tenti

GDI Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH

Fleyer Straße 61, 58097 Hagen (NRW)

Telefon: +49 (0) 2331 / 356832-0

E-mail: datenschutz@gdi-mbh.eu

Internet: www.gdi-mbh.eu

 

Hosting

Doména www.beko-technologies.co.uk je provozována společností Gatworks GmbH, Reststrauch 191, 41199 Mönchengladbach, Německo. Údaje o uživateli a údaje o připojení shromážděné při Vaší návštěvě na našich webových stránkách ve výše uvedené doméně jsou v souladu se zákonem uloženy, zpracovány a používány firmou Gatworks GmbH. Další informace naleznete v Všeobecné obchodní podmínky společnosti Gatworks GmbH: www.gatworks.de/datenschutz/

 

Sběr dat

Když navštívíte naši webovou stránku, data se automaticky shromažďují a ukládají do záznamových souborů na našem hostitelském serveru. Tyto údaje mohou mít osobní odkaz. Mezi shromážděnými údaji patří:

- Název přístupné webové stránky

- Datum a čas načítání

- Množství přenesených dat

- Oznámení o úspěšném načtení

- Typ internetového prohlížeče

- Verze internetového prohlížeče

- Operační podsystém z prohlížeče s úrovní patchů

- Dříve navštěvovaná stránka

- Požadující poskytovatel

- adresy IP [v anonymní podobě]

- Nastavení prohlížeče

 

Účel shromažďování údajů hostitelem

Hostitel bude využívat shromážděná data pro provozování webových stránek i pro zabezpečení IT bezpečnosti. Pokud existují definované referenční body, pak budou údaje protokolu následně analyzovány v případě potřeby.

 

Doba ukládání dat hostem

Data uložená hostem budou po 7 dnech automaticky vymazána.

 

Jiné typy ukládání dat

Neexistuje jiný typ ukládání dat, například v systému správy obsahu (Content Management System  - CMS).

 

Základ pro zpracování dat

Základem pro shromažďování údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 DS-GMO je: váš souhlas (písmeno a), je-li to vhodné; zpracovávání informací k plnění zakázky nebo zahájení smlouvy (písm. b), popřípadě splnění zákonné povinnosti (písm. b). Vzhledem k tomu, že shromažďování údajů je založeno na oprávněném zájmu naší společnosti (písm. f), je tomu samostatně v rámci individuálního postupu.

 

Integrované služby a poskytovatelé služeb

Cookies

Když používáte naše webové stránky, my a třetí strany uložíte soubory cookie do počítače.

Cookies jsou využívány k přípravě a poskytování našich webových stránek. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem terminálovém zařízení a které umožňují rozpoznání vašeho zařízení. 

K optimalizaci našich webových stránek používáme soubory cookie. Pro tento účel jsou využívány tzv. Session cookies, které umožňují rozpoznat při návštěvě našich stránek. Soubory cookie relace budou po prohlížení automaticky odstraněny z vašeho prohlížeče.

Dále používáme soubory cookie, které slouží k opětovnému rozpoznání vašeho zařízení jako zastřešujícího systému. Soubory cookie uložené v zařízení pro tento účel nebudou odstraněny po každé jednotlivé návštěvě.

Pomocí přednastavení prohlížeče můžete zabránit používání cookies a zabránit tak zavedení souborů cookie. Rádi bychom zdůraznili, že použití určitých funkcí našich webových stránek nemusí být v určitých případech možné.

 

Možnosti kontaktu

Naše webové stránky poskytují možnost kontaktovat nás prostřednictvím e-mailu nebo kontaktních formulářů. V této souvislosti budou osobní údaje uchovávány a zpracovány za účelem komunikace. Údaje shromážděné pro tento účel (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) nebudou předány třetím osobám. Údaje nebudou sloučeny s dalšími údaji shromážděnými na této webové stránce. Data mohou být uložena v rámci Customer Relations Management (CRM), pokud jste již zákazníkem naší společnosti.

Základem pro shromažďování údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 DS-GVO je: váš daný souhlas (písmeno a), pokud je to možné; zpracovávání informací k plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy (písm. b), případně splnění zákonné povinnosti (bod B), jakož i zákonný zájem naší společnosti na sdělení zaslané vámi (písm. f).

 

Data budou vymazána, jakmile bude dosaženo účelu komunikace.

 

Zpravodaje/ Newsletter

Máte možnost objednat si newsletter na našich webových stránkách, který bude zaslán e-mailem. Newsletter bude zaslán na vaši e-mailovou adresu na základě vaší osobní registrace s následným potvrzením (double opt-in), se kterým souhlasíte s přijetím newsletteru.

Chcete-li odeslat newsletter, uložíme vaši e-mailovou adresu, vaše jméno a příjmení a seznamy, na které jste se přihlásili. Údaje budou předány našim poskytovatelům služeb Evalanche a Tripicchio za účelem zaslání zpravodaje.

Náš systém zpravodajů má funkci, pomocí níž můžeme sledovat, kteří adresáti je otevřeli a v jakou dobu. Tato data budou uložena a využita k vyhodnocení oblastí dosažených jednotlivými kampaněmi.

 

Zrušení souhlasu.

Využití vašich dat můžete kdykoli zrušit s účinkem do budoucna. Na konci každé zprávy o novinkách najdete možnost odhlásit se od newsletteru.

 

Google Analytics

Google Analytics používáme na našich webových stránkách. Služba je nabízena společností Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). Společnost Google bude v zařízení ukládat soubory cookie, které v případě potřeby poskytnou službu. Cookies jsou malé textové soubory, které slouží k rozpoznání vašeho prohlížeče.

Google ukládá následující údaje jako součást užívání webových stránek: Kromě adresy IP jsou uloženy i čas, místo, trvání a frekvence návštěvy webových stránek. Google Analytics jsme nastavili tak, že IP adresa bude anonymní. IP adresa je proto zkrácena.

Společnost Google používá data pro vytváření přehledů týkajících se používání našich webových stránek. To nám umožňuje rozpoznat toky uživatelů na našich webových stránkách a na tomto základě optimalizovat naše webové stránky.

Společnost Google zveřejní informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon. Společnost Google za žádných okolností neslučuje vaši IP adresu s dalšími údaji od společnosti Google.

V souvislosti se zpracováním službou Google Analytics jsou osobní údaje přenášeny do USA. V takovém případě se anonymita adresy IP provádí vždy na serverech v členských státech Evropské unie před přenosem do USA. Přenos osobních údajů do Spojených států je založen na rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise ze dne 12. července 2016 ("Ochrana soukromí EU-USA").

Námitka proti sběru dat. Sběr dat Google Analytics můžete odvolat následovně: Společnost Google poskytuje doplněk deaktivace, který můžete nainstalovat do prohlížeče. Pokud je toto správně nainstalováno ve vašem prohlížeči, Google jako součást programu Analytics neshromažďuje žádná data. Možnost námitky v rámci programu Analytics nemá žádný vliv na možný přenos dat do jiných webových služeb.

Nástroj pro deaktivaci lze stáhnout z webových stránek Google pod tímto odkazem:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Přenos dat do třetích zemí mimo EU

V souvislosti se zpracováním dat službou Google Analytics mohou být data převedena do zemí mimo Evropskou unii (tzv. Třetí země). To jsou USA.

Bylo přijato rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise pro přenos údajů do USA Rozhodnutí o provádění (EU) 2016/1250.

 

Vaše práva a uplatňování práv

Máte práva uvedená níže. Můžete je uplatnit proti nám. Využijte výše uvedené údaje nebo pošlete e-mail na uplatnění vašich práv na: datenschutz@gdi-mbh.eu.

 

Právo na informace.

Máte právo na informace o tom, zda zpracováváme osobní údaje o vás, pro jaké účely zpracováváme údaje, o tom, které kategorie osobních údajů o vás zpracováváme, komu mohly být údaje předány, jak dlouho mohou být data uložena a jaké práva máte.

 

Právo na opravu dat.

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají a které jsou uloženy u nás. Máte také právo nás nechat vyplnit a / nebo doplnit neúplnou datovou sadu, kterou jsme uložili.

 

Vymazání.

Můžete nás požádat o smazání vašich osobních údajů, pokud (1) byly údaje zpracovány nezákonně, (2) bylo dosaženo účelu, pro který byly shromážděny údaje, (3) jste odvolali svůj souhlas s zpracováním dat a žádný jiný právní základ pro zpracování, (4) jsme povinni vymazat údaje ze zákona, (5) jste mladší 16 let nebo (6) máte námitky proti zpracování a neexistují žádné nadřazené oprávněné důvody pro zpracování z naší strany.

 

Právo na omezení zpracování.

Můžete nás požádat o omezení zpracování v následujících případech. V těchto případech budeme údaje blokovat s jasným označením a nebudeme je zpracovávat dále. (1) Pokud jste zpochybnili přesnost vašich osobních údajů po dobu trvání našeho auditu. (2) Pokud jste požádali o smazání a nemůžeme nebo nemůžeme provádět smazání. (3) Pokud potřebujete údaje pro uplatnění nároků, museli jsme je vymazat, protože bylo dosaženo účelu zpracování. (4) Do té míry, v jaké jste vznesli námitky proti zpracování a zatím nebylo přijato žádné konečné rozhodnutí.

 

Opozice vůči zpracování.

Vzhledem k tomu, že zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, je založeno na oprávněných zájmech z naší strany, můžete vznést námitky proti zpracování z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.

Zrušení předloženého souhlasu. Pokud jste souhlasili se zpracováním osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Vaše odvolání zasílejte na výše uvedená data.

 

Právo odvolání týkající se dozoru nad ochranou údajů.

Máte právo se obrátit na orgány dozoru se stížností na ochranu údajů. Dozorčí orgán odpovědný za nás je státním komisařem pro ochranu údajů a svobodu informací v Severním Porýní-Vestfálsku. Stížnost může být podána u jakéhokoli orgánu dozoru, bez ohledu na jeho pravomoc.

 

Povinnosti týkající se transparentnosti pro marketingové účely

Seznam poskytovatelů služeb, kteří zpracovávají osobní údaje pro marketingové účely:

Survey TOOL

Lamano GmbH & Co. KG
Prenzlauer Allee 36G | 10405 Berlin

Telemarketing

"alivello" GmbH

Bahnhofstraße 34 | 68526 Ladenburg

Newsletter

SC-Networks GmbH

Enzianstr. 2 | 82319 Starnberg

Tripicchio AG - Dialogmarketing
Engesserstraße 4a | 79108 Freiburg