Cookies nám pomáhají při poskytování našich služeb. Využíváním našich služeb s používáním cookies souhlasíte.
Další informace o cookies naleznete na následujícím odkazu. Více informací o cookies...

Management kvality firmy BEKO TECHNOLOGIES

Vysoké požadavky trhu na kvalitu splňujeme vysokým, všemi zaměstnanci dodržovaným standardem kvality, nemodernějšími komponenty a intenzivní kontrolou výrobků. Proklamovaným cílem firmy BEKO TECHNOLOGIES je dlouhodobá vedoucí pozice v oblasti kvality.

Krátké cesty, efektivní procesy

Abychom mohli podávat prvotřídní výkony ve všech firemních oblastech, museli jsme překonat dosavadní myšlení v jednotlivých odděleních a nahradit ho důslednou orientací na průběh procesů. Jednotlivé procesy na sebe navazují tak, aby mohly přinášet našim zákazníkům co největší užitek. Významnou součástí našeho managementu kvality je přísná organizace zaměřená na průběh procesů a celková struktura. To umožňuje i realizaci individuálních řešení pro naše zákazníky na nejvyšší úrovni. Pomocí auditů sami neustále kontrolujeme ustálené procesy a hledáme možnosti jejich optimalizace.

Kompetentní spolupracovníci

K našemu systému managementu kvality mají všichni zaměstnanci přístup prostřednictvím našeho intranetu. Pravidelné průběhy procesů jsou tak pro všechny pracovníky transparentní. Naši zaměstnanci díky tomu podporují orientaci na procesní cíle a bezpečnost průběhu procesů. Kvalifikace našich pracovníků po celém světě je základem pro neustálé zlepšování našich výrobků. Pro systematické vylepšování naší kvality používáme moderní managerské nástroje.

Dodavatelé a partneři

Naše dodavatele považujeme za důležité partnery. Jejich neustálý rozvoj podporujeme návštěvami v jejich působišti. Z pravidelných hodnocení dodavatelů získáváme podněty pro zlepšení. Přináší to jak užitek pro zákazníky, tak to také snižuje náklady a poskytuje pro naše spolupracující partnery spolehlivé rámcové podmínky pro jejich vlastní plánování.  Vývojové projekty uskutečňujeme také společně se svými zákazníky. Teprve až když naše výrobky podstoupí testování ve velmi těžkých podmínkách a potvrdí se jejich kvalita, pak se začínají sériově vyrábět.roven in tough field tests that they meet our high quality requirements, are they released for series production.