Cookies nám pomáhají při poskytování našich služeb. Využíváním našich služeb s používáním cookies souhlasíte.
Další informace o cookies naleznete na následujícím odkazu. Více informací o cookies...

BEKO TECHNOLOGIES NA VELETRHU V HANNOVERU

16.05.2017

DRYPOINT M eco control - NOVÁ TŘÍDA V SUŠENÍ STLAČENÉHO VZDUCHU

Společnost BEKO TECHNOLOGIES poprvé představila membránový sušič stlačeného vzduchu nové generace  DRYPOINT M eco control. Možnost nastavení pevného tlakového rosného (v rozmězí +10 až -26°C) posouvá zavedenou technologii odstranění vlhkosti z tlakového vzduchu prostřednictvím dutých membrán na novou, vyšší úroveň. Při nastavení fixního rosného bodu na řídícím panelu zařízení je zajištěn požadovaný stupeň vysušení bez ohledu na měnící se pracovní podmínky. Další výhodnou vlastností nové řady membránových sušiček je úspora energie v čase, kdy nedochází k požadavku na dodávku stlačeného vzduchu – systém sušiče je konstruován tak, že spotřebovává část vysušeného stlačeného vzduchu pouze tehdy, když je v plně provozním stavu.

EVERDRY FRA-Vplus 3400C – INTELIGENTNÍ SYSTÉM ADSORPČNÍHO SUŠENÍ

Nejmasivnějším exponátem stánku BEKO TECHNOLOGIES byl nový typ velkokapacitního adsorpčního sušiče FRA-V plus 3400C (pro vzduchový výkon 3 400 m3/h při refenčních podmínkách a tlakovém rosném bodu -40°C) se systémem teplé regenerace a kombinací vakuového a tlakového chlazení s inteligentním řízením podle teploty okolního vzduchu.  Novou vlastností sušiče je automatické přepnutí systému chlazení adsorbéru okolním atmosférickým vzduchem na chlazení stlačeným vzduchem při nárůstu okolní teploty nad přípustnou hodnotu 40°C. Toto řízení zamezí vzniku nepříznivých teplotních špiček média na výstupu ze sušiče. Mimo jiného je nový typ adsorpčního sušiče BEKO EVERDRY dále vybaven i monitorovacím systémem spotřeby energie s indikací aktuální hodnoty měrného kilowattového příkonu na  dodávku 1 m3 vysušeného stlačeného vzduchu.

METPOINT FLM SF 13 / SF 53 – NOVÁ ČIDLA BEKO PRO MĚŘENÍ PRŮTOKU VZDUCHU

Nové  průtokoměry BEKO METPOINT FLM SF13 a SF53 jsou určeny pro instalaci na kompresorových stanicích (centralizovaných zdrojích stlačeného vzduchu) i na jednotlivých koncových místech spotřeby (decentralizované a mobilní měření). Je možné je využít i pro jiné plyny a jsou vybaveny buď displejem pro zobrazení aktuálních hodnot nebo LED-indikací požadavku na provedení kalibrace. Průtokoměry mají ve standardu výstup RS485 MODBUS s možností napojení na sběrnici dat BEKO BDL nebo BDL compact.

PŘÍSPĚVEK K PRŮMYSLU 4.0 – BEKOMAT 4.0 = INTELIGENTNÍ A ŘÍDITELNÝ ODVOD KONDENZÁTU

Společnost BEKO TECHNOLOGIES představila svůj příspevěk k „průmyslu 4.0“ (adaptabilnímu samoříditelnému principu stavby výrobních technologií při propojení kybernetického systému řízení a fyzikálních charakteristik strojů). Je jím komplexní integrovaný systém odvodu kondenzátu BEKOMAT 4.0 s externím řízením a komplexním monitoringem stavů vč. hlášení požadavků na servis a odstranění případných poruch.

Zpět na overviewed