Cookies nám pomáhají při poskytování našich služeb. Využíváním našich služeb s používáním cookies souhlasíte.
Další informace o cookies naleznete na následujícím odkazu. Více informací o cookies...

Přesné sledování naměřených hodnot

Přesné měření hodnot je pro moderní výrobní techniku nezbytné, protože bez nich by v procesu neustále docházelo k nežádoucím výkyvům.

Pro kontrolu a optimalizaci nabízí firma BEKO TECHNOLOGIES vedle výrobků měřicí techniky také odpovídající služby. Přímo na místě mohou servisní technici firmy BEKO TECHNOLOGIES u kompresoru a rozvodu stlačeného vzduchu provést následující úkony:

  • měření objemového průtoku
  • měření tlakového rosného bodu
  • měření množství olejové mlhy (po odpovídající úpravě)
  • měření tlaku
  • měření příkonu
  • lokalizaci netěsností

Pouze přesné měřené údaje poskytují požadovanou procesní jistotu, aby se zabránilo drahým chybám ve výrobě a poruchám na výrobních zařízeních. S pomocí naměřených hodnot můžete splnit všechny požadavky vyplývající ze směrnic zajištění kvality. Údaje mohou být navíc využity k optimalizaci stanice na výrobu stlačeného vzduchu.

I optimalizace stanice na výrobu stlačeného vzduchu prostřednictvím servisu firmy BEKO TECHNOLOGIES Vám přinese výrazné výhody, neboť stlačený vzduch je drahý nosič energie. V téměř každé kompresorové stanici se skrývá enormní potenciál pro optimalizaci. Optimalizace tak zpravidla pro uživatele představuje velké úspory a přímo se zobrazí v operativním výsledku. V praxi nejsou žádnou výjimkou např. úspory z odstranění netěsností více než 30 %. Odborná lokalizace netěsností se proto zaplatí ve velmi krátkém čase.

Pro dotazy k tomuto tématu je Vám k dispozici servisní oddělení firmy BEKO TECHNOLOGIES se všemi informacemi.