Cookies nám pomáhají při poskytování našich služeb. Využíváním našich služeb s používáním cookies souhlasíte.
Další informace o cookies naleznete na následujícím odkazu. Více informací o cookies...

Kondenzát technologie

Výroba stlačeného vzduchu je vždy spojená se vznikem kondenzátu. Ten většinou obsahuje olej, často se v něm objevují nečistoty a rozšiřuje se do celého rozvodu stlačeného vzduchu. Jde o systémový problém, který může způsobit velké škody a představuje nemalé náklady.

BEKOMAT odvádí kondenzát z rozvodu stlačeného vzduchu elektronicky a je řízen úrovní hladiny kondenzátu. Více jak 3 mil. instalací po celém světě z něj dělá průmyslový standard pro bezpečné a hospodárné odvádění kondenzátu.

Separátory olej-voda/výměnné filtry s aktivním uhlím /zařízení na štěpení emulzí

Kondenzát ze stlačeného vzduchu se většinou skládá z 99 % vody a 1 % oleje. Proto je úprava olej obsahujícího kondenzátu pomocí separátorů olej-voda ÖWAMAT přímo na místě vždy levnější než nákladná likvidace odbornou firmou.

Spolehlivou a hospodárnou funkci separátorů ÖWAMAT zajišťují pouze originální filtry: výměnné filtry OEKOSORB od firmy BEKO. Splňují všechny požadavky vodohospodářského zákona a ostatních souvisejících předpisů.

Stabilní emulze z oleje obsahujícího kondenzátu nebo olej obsahujících průmyslových odpadních vod nemohou být upravené pomocí separátorů olej-voda. Odpovědná a zvláště hospodárná úprava pro každý provoz je ale možná pomocí zařízení BEKOSPLIT.