Cookies nám pomáhají při poskytování našich služeb. Využíváním našich služeb s používáním cookies souhlasíte.
Další informace o cookies naleznete na následujícím odkazu. Více informací o cookies...

BEKOSPLIT: hospodárná úprava emulzí, šetrná k životnímu prostředí

Jeden litr oleje znečistí 1 000 000 litrů vody. Z tohoto důvodu zákonodárci vyžadují profesionální a odpovědné zacházení s emulgovanými kondenzáty a průmyslovou odpadní vodou obsahující olej, které vznikají u řady výrobních procesů. Úprava založená čistě na fyzikální gravitační separaci však nestačí.

Štěpící zařízení BEKOSPLIT se již svou spolehlivou a ekonomickou separací stabilních emulzí osvědčilo i v mezinárodním měřítku.


Kromě toho nabízí systémové výhody z pohledu nákladů a výkonnosti:

  • žádný agresivní čistící prostředek
  • menší spotřeba energie
  • malé investiční náklady
  • delší intervaly údržby

Efektivní separace emulzí olej-voda

Štěpící zařízení BEKOSPLIT čistí emulgované kondenzáty, které vznikají v důsledku nevhodných výchozích podmínek nebo na základě určitých kombinací olejů a kompresorů. Vedle kondenzátu ze stlačeného vzduchu mohou být upravené i ostatní olej obsahující průmyslové odpadní vody. Vodou neředitelné organické látky, jakož i mnoho pevných nečistot, se z vody odloučí. Eventuální těžké kovy, nečistoty a barevné částice se spolehlivě adsorbují.

Přitom BEKOSPLIT pracuje s minimální spotřebou štěpícího prostředku, delší životností filtrů a elektronickou kontrolou provozních hodin.

Přednosti zařízení BEKOSPLIT®

  • Nejprodávanější štěpící zařízení pro kondenzáty ze stlačeného vzduchu
  • Úsporné při pořízení, provozu i údržbě
  • Spolehlivá úprava s ohledem na životní prostředí
  • Bezpečná a snadná obsluha
  • Schváleno pro kompresorové kondenzáty