Cookies nám pomáhají při poskytování našich služeb. Využíváním našich služeb s používáním cookies souhlasíte.
Další informace o cookies naleznete na následujícím odkazu. Více informací o cookies...

ÖWAMAT: bezpečná separace, efektivní úprava

Ekonomičtější řešení pro zacházení s kondenzátem s ohledem na ochranu životního prostředí je decentrální separace oleje a vody přímo na místě vzniku kondenzátu. Upravený kondenzát separátorem ÖWAMAT může být odveden jako vyčištěná voda přímo do kanalizace. Přístroje jsou atestované a nepotřebují žádné povolení v souladu s vodohospodářským zákonem.

Kromě toho nejsou separátory olej-voda ÖWAMAT energeticky náročné, vynikají obzvláště dlouhou životností filtrů a mohou být bez problémů dodatečně zabudované do starších systémů.

Výhodná úprava kondenzátu separátorem ÖWAMAT

Pro separátory ÖWAMAT platí všeobecný atest Z-83.5-9 Německého ústavu stavební techniky. Tím tato zařízení vyhovují předpisům o ochraně životního prostředí a vodních zdrojů a odpovídají požadavkům na udržitelný rozvoj .

Obzvláště uživatelsky příjemná je technika kartuší. Umožňuje rychlou výměnu filtrů a usnadňuje likvidaci malého množství odpadu. Kromě toho je značně prodloužena životnost filtrů ve srovnání s běžnými filtry s aktivním uhlím. Díky vysoké kvalitě výrobků se prodlužují intervaly údržby. 

Potenciál úspor dokazuje separátor ÖWAMAT také v nákladech na životní cyklus (tzv. Life-Cycle-Costs): Tyto náklady jsou obzvláště malé, neboť není potřeba žádná další energie pro proces úpravy kondenzátu. Díky těmto výhodám se separátor ÖWAMAT většinou zaplatí již během několika měsíců.

Přednosti separátorů ÖWAMAT:

  • Vhodné velikosti pro umístění
  • Snadná obsluha díky technice kartuší
  • Dvojnásobná životnost filtračních jednotek
  • Atest s a bez odloučení volného oleje
  • Kdykoliv možné dovybavení ohřevem