Cookies nám pomáhají při poskytování našich služeb. Využíváním našich služeb s používáním cookies souhlasíte.
Další informace o cookies naleznete na následujícím odkazu. Více informací o cookies...

METPOINT DPM : Měřicí přístroje rosného bodu

Vlhkost ve stlačeném vzduchu je známý problém a může vést k velkým škodám. Především u náročných aplikací mohou mít funkční poruchy výrobních zařízení nedozírné následky. Nákladné odstávky výroby, zvýšené náklady na zmetkovost a opětné zajištění kvality neúměrně rostou.

Měřicí přístroje rosného bodu měří přesně kritické parametry ve stlačeném vzduchu a jiných plynech jako jsou teplota, relativní vlhkost a rosný bod.

Stacionární měřicí přístroj rosného bodu (senzor & displej)

Měření probíhá souvisle, údaje se zobrazují na displeji a zároveň se automaticky ukládají do datové paměti. Při překročení nastavené hraniční hodnoty se zapne alarm.Uživatel je tak okamžitě upozorněn.

METPOINT BDL portable: univerzálně použitelný ruční měřicí přístroj

Umožňuje mobilní evidování měřených dat a vyhodnocení kvality stlačeného vzduchu přímo na místě. Jednoduchá konektivita se všemi běžnými měřicími převodníky je zajištěna díky univerzálním vstupům senzorů. Intuitivní ovládání probíhá přes dotykovou obrazovku o rozměru 3,5“ s dobrým rozlišením.

Lze uložit až 100 milionů naměřených hodnot s datem a názvem místa měření a lze i graficky znázornit barevnými měřicími křivkami. Pomocí USB se naměřené hodnoty dají snadno přenést na PC a pomocí vyhodnocovacího softwaru dále interpretovat.