Cookies nám pomáhají při poskytování našich služeb. Využíváním našich služeb s používáním cookies souhlasíte.
Další informace o cookies naleznete na následujícím odkazu. Více informací o cookies...

METPOINT LKD: Presné urcení netesností

Na ceste od kompresoru do místa použití vždy cást draze vyrobeného vzduchu unikne. Takové netesnosti „bežne” behem dne pohltí 25-30 % vyrobeného vzduchu. V extrémním prípade casto až 50 % a více.

Doprava stlaceného vzduchu beze ztrát snižuje náklady na energii.

Pokud uniká stlacený vzduch, dochází k narážení molekul plynu na steny rozvodu vzduchu. Toto narážení vytvárí vysokofrekvencní neslyšitelný ultrazvuk. METPOINT® LKD tento ultrazvuk zachycuje, premenuje ho na slyšitelný zvuk a opticky ho znázornuje. Pritom se zachycují pouze takové frekvence, které vznikají pouze v prípade netesností. Presná lokalizace netesnosti je tak možná i pri provozním hluku napr. z výroby. S detektorem netesností METPOINT® LKD je možné bez problému vystopovat vzduchové ztráty u vlasových trhlin, opotrebovaných spojení, vadných tesnení nebo uvolnených spoju.

Prednosti detektoru netesností METPOINT LKD:

  • Najde každou netesnost, i na velkou vzdálenost (do 15 m) u težko prístupných mist nebo míst, kam není možno dohlédnout
  • Snižuje energetické ztráty
  • Zmenšuje potrebný výkon kompresoru
  • Snižuje opotrebení kompresoru