Cookies nám pomáhají při poskytování našich služeb. Využíváním našich služeb s používáním cookies souhlasíte.
Další informace o cookies naleznete na následujícím odkazu. Více informací o cookies...

Bezpečí pro Váš lékařský vdzuch

Zařízení METPOINT® MMA slouží k permanentní a spolehlivé kontrole kvality vzduchu k dýchání. Kompaktní měřicí přístroj byl vyvinut speciálně pro použití v nemocnicích.

Vyšli jsme vstříc lékárníkům z nemocničních provozů, kteří přišli s požadavkem dodržování zákonem předepsaných maximálních hodnot obsažených látek a škodlivin podle právně závazných povinností Evropského lékopisu. Celý oběh lékařského stlačeného vzduch se kompletně měří.

Kontrola a zápis mezních hodnot Pharmacopoeia

Všechny relevantní veličiny se okamžitě a přesně zobrazují a výsledky se dlohodobě protokolují. Pokud se mezní hodnoty Pharmacopoeia překročí, systém okamžitě vyhlásí poplach, který se cíleně zobrazí nebo je zpracován přímo v systému ochrany kvality.

Zařízení METPOINT® MMA hlídá souběžně sedm nadefinovaných parametrů centrální stanice na výrobu stlačeného vzduchu.

  • Kyslík O2 v %
  • Oxid siřičitý SO2 v ppm
  • Oxid uhličitý CO2 v ppm
  • Oxid uhelnatý v ppm
  • Oxidy dusíku NOx v ppm
  • Vodní pára H2O v ppm
  • Tlak v bar

Již není potřeba provádět separátní kontroly. Ve spojení se zařízením METPOINT® OCV je možné navíc zobrazovat měřené hodnoty obsahu zbytkového oleje.