Cookies nám pomáhají při poskytování našich služeb. Využíváním našich služeb s používáním cookies souhlasíte.
Další informace o cookies naleznete na následujícím odkazu. Více informací o cookies...

DRYPOINT RA: investice, která se vyplatí

Výpočet hospodárnosti kondenzačních sušiček nevychází z investičních, nýbrž z provozních nákladů. Když vezmeme do úvahy pětiletou provozní dobu, připadá na čistou investici pouze mezi 20 až 30 % celkových nákladů.

Naproti tomu 70 až 80 % nákladů představují průběžné provozní náklady. Ty se skládají po jedné třetině z nákladů na el. energii, na překážky v systému stl. vzduchu jakož i na tlakové ztráty kvůli netěsnostem. Pokles tlaku na citlivých místech musí být kompenzován zvýšeným výkonem kompresoru a s tím spojenou zvýšenou spotřebou energie.

Se sušičkami DRYPOINT RA je možné tyto provozní náklady během pěti let snížit téměř o polovinu. Při výpočtu návratnosti investic se ukáže celý potenciál nové generace kondenzačních sušiček: Přístroje se amortizují již během pouhých šesti měsíců.

Využití všude: Typy a použití sušiček DRYPOINT

Vzduchem chlazené kondenzační sušičky DRYPOINT RA představují v programu sušiček firmy BEKO TECHNOLOGIES další hospodárnou alternativu. Rozsáhlá nabídka modelů RA umožňuje optimální přizpůsobení úpravy stlačeného vzduchu na individuální provozní podmínky. Všechny sušičky se vyznačují minimální tlakovou ztrátou i při různém vytížení, jakož i velmi malou spotřebou el. energie. Standardní řada zahrnuje kondenzační sušičky s výkonem od 20 do 13.200 m³/h.

 

Pro speciální použití:

 

DRYPOINT RA TAC:

Standardní sušičky RA s antikorozní povrchovou úpravou

 

DRYPOINT RA WC:

Vodou chlazené kondenzační sušičky

 

DRYPOINT RA TBH:

Vodou chlazené s trubkovým výměníkemr

 

DRYPOINT RS HP:

ro vysokotlaké aplikace do 50 bar

 

DRYPOINT RA HT:

 Pro vstupní teploty stlačeného vzduchu do 100 °C